Bereken de CO2 uitstoot van uw auto en huis

Met de calculator: Bereken uw CO2 uitstoot berekent u snel en eenvoudig de totale CO2 uitstoot van uw auto of huis. CO2 is het belangrijkste broeikasgas en de CO2-uitstoot levert de belangrijkste bijdrage aan het huidige, versterkte broeikaseffect en daarmee aan de klimaatverandering in het algemeen. Mobiliteitenverkeer.nl gebruikt een bekende Engelstalige rekentool waarmee u uw CO2 emissie snel kunt berekenen.
Groene energie heeft de toekomst sinds het meest recente klimaatakkoord in Parijs. Bijna 200 landen werden het eidenlijk eens over een aanpak om klimaatverandering tegen te gaan. Een belangrijk punt uit het akkoord is de doelstelling om de temperatuurstijging van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius. Voor meer informatie over groene energie bekijk de website: Energiegroen.nlCO2 en broeikaseffect
De temperatuur van het aardoppervlak wordt bepaald door een evenwicht van een aantal factoren. Bijdragen die warmte toevoegen zijn:

  • Straling van de zon die niet meteen wordt teruggekaatst
  • Aardwarmte

Warmte wordt aan het oppervlak onttrokken door:

  • Verdamping van water
  • Convectie
  • Infrarode straling van het aardoppervlak naar het heelal (uitstraling)
  • Andere warmtebronnen, zoals het verbranden van fossiele brandstoffen, zijn ten opzichte van in- en uitstraling verwaarloosbaar.

De bijdrage van het zonlicht en de afname van de warmte door de uitstraling zijn op een ingewikkelde manier afhankelijk van een aantal omstandigheden:

  • IJs en sneeuw verminderen de hoeveelheid geabsorbeerde zonnestraling en verminderen bovendien de uitstraling
  • Wolken kaatsen zonlicht terug maar hinderen aan de andere kant de uitstraling
  • Broeikasgassen absorberen straling uit beide richtingen, met per saldo een vermindering van de uitstraling
  • Fijn stof in de lucht weerkaatst vooral zichtbaar licht en vermindert dus per saldo de opwarming door de zon, bovendien vergemakkelijkt het de vorming van wolken

Sommige stoffen (zoals roet) maken wolken minder reflecterend, andere stoffen (zoals zwaveldioxide) juist méér. Er stelt zich een evenwicht in doordat de uitstraling van infrarood toeneemt bij stijgende temperatuur. De inkomende straling van de zon is van een kortere golflengte (veelal zichtbaar licht), dan de uitstraling (veelal infrarode straling). Broeikasgassen absorberen vooral infrarode straling en kaatsen het terug naar het aardoppervlak, maar absorberen minder van de inkomende straling van de zon. Dit verhoogt de evenwichtstemperatuur op de aarde en wordt het broeikaseffect genoemd.