CO2 uitstoot van uw vliegreis

Met de rekentool: CO2 calculator vliegreizen berekent u snel en eenvoudig de totale CO2 uitstoot van uw geplande vliegreis. CO2 is het belangrijkste broeikasgas en de CO2-uitstoot levert de belangrijkste bijdrage aan het huidige, versterkte broeikaseffect en daarmee aan de klimaatverandering in het algemeen. Mobiliteitenverkeer.nl gebruikt een rekentool waarmee u uw CO2 emissie snel kunt berekenen.
Groene energie heeft de toekomst sinds het meest recente klimaatakkoord in Parijs. Bijna 200 landen werden het eindelijk eens over een aanpak om klimaatverandering tegen te gaan. Een belangrijk punt uit het akkoord is de doelstelling om de temperatuurstijging van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius.Schiphol: van 290.000 naar 446.000 vliegbewegingen
Schiphol is de afgelopen vijftien jaar stevig gegroeid. In 1995 waren er 290.000 vliegbewegingen, in 2014 was dat toegenomen tot 446.000. Transport neemt een groot deel in, maar ook 55,4 miljoen mensen stapten vorig jaar op Schiphol in een vliegtuig. Dat waren er in 1996 nog 27,8 miljoen. Het internationale klimaatpanel IPCC heeft berekend dat de luchtvaart inmiddels wereldwijd verantwoordelijk is voor 3 procent van de CO2-uitstoot. Onvermeld is dat op grote hoogte de gevolgen van broeikasgassen op het klimaat ongeveer drie keer groter zijn, onder meer door condenssporen en sluierwolken.

Milieuorganisaties schatten dat Schiphol voor zo’n 20 procent verantwoordelijk is voor het Nederlandse deel van de klimaatverandering, aangezien wij relatief veel luchtverkeer hebben door Schiphol. Daarbij is men ervan uitgegaan dat Schiphol de helft van de vervuiling van alle vluchten die daar landen en opstijgen op zijn conto neemt.

Het ministerie van Verkeer heeft het tijdens de besprekingen over de Luchtvaartnota vooral over de uitbreiding van de luchthavens van Lelystad, Eindhoven en Twente. Rond 2025 worden immers ongeveer 85 miljoen passagiers verwacht. Schiphol kan ’maar’ 510.000 vliegtuigbewegingen herbergen. Behalve een grens te stellen aan het aantal vluchten wil men het vliegverkeer ook spreiden, omdat wordt verwacht dat dan de totale hoeveelheid hinder, met name door lawaai, lager is. In eerste instantie denkt de overheid aan het gelijk verdelen van de 70.000 vluchten over Lelystad en Eindhoven.
De lagere overheden in Flevoland en Eindhoven vinden het een goed plan, in Twente zijn ze er nog niet uit. Er zijn natuurlijk veel economische voordelen. Vanuit burgerinitiatieven klinkt protest, met als voornaamste klacht: geluidsoverlast.

Gevolgen voor het milieu
Over de gevolgen van zoveel meer vluchten voor het klimaat is nog weinig gesproken. Voor het beperken van de CO2-uitstoot wordt verwezen naar internationale maatregelen: „Door internationaal een plafond te stellen voor de totale emissie van CO2 door de luchtvaart, zal uiteindelijk de markt zijn werk doen.

Een meerderheid van 66 procent van de Nederlanders heeft geen bezwaren tegen de groei van het vliegverkeer. Dit geldt met name voor mensen tot 35 jaar. De mensen uit deze groep zeggen: “vliegen is efficiënt, snel en veilig”, “vliegen is minder belastend voor het milieu dan wanneer iedereen de auto zou nemen” en “men kan zo makkelijker kennis nemen van andere culturen hetgeen onderlinge angst en onbegrip vermindert”. Ruim 82 procent vindt dat vliegen bereikbaar moet zijn voor iedereen en juicht lagere ticketprijzen daarom toe. Overigens zegt 70 procent van de mensen die meestal met het vliegtuig gaan niet voor een ander voertuig te kiezen als de ticketprijzen zouden stijgen. Het vliegtuig heeft kennelijk een vaste plaats in ons bestaan veroverd.

Over een aantal vragen zijn de meningen wat meer verdeeld. Met de stelling “moderne vliegtuigen zijn net zo energiezuinig als de trein” is 42 procent het eens, 32 is het ermee oneens. Rekening houdend met zaken als gemiddelde bezettingsgraden is het inderdaad zo dat de stelling klopt. Gemiddeld brengt een vliegtuig met 1 liter brandstof een passagier ongeveer 30 kilometer verder. Een trein brengt een passagier met een vergelijkbare hoeveelheid energie 33 kilometer verderop. Dat scheelt dus niet veel. Ter vergelijking: een benzineauto brengt de passagier 19 kilometer verder.