Actuele scheepvaart Wereld

De live tracking tool: Actuele scheepvaart Wereld laat in één oogopslag zien waar en welke vrachtschepen zich op de oceanen en zeeën en rondom de havens van de grote havensteden bevinden. Klik met je muis op een zeeschip om meer informatie te verkrijgen over deze boot. Elke 90 seconden worden de locatiegegevens van de zeeschepen ververst en de nieuwe GPS posities van de duizenden schepen weergegeven.De haven van Rotterdam

De haven van Rotterdam is het grootste haven- en industriecomplex van Europa met een totale goederenoverslag van 430 miljoen ton in 2010. Het bestaat uit een samenstel van verschillende havenbekkens en bedrijfsterreinen die ten dienste staan van de aan- en afvoer van goederen van de aan de havens gevestigde (petro)chemische en andere industrieën, en de op- en overslag van goederen van derden voor verder transport. Rotterdam was tussen 1962 en 2004 de grootste haven ter wereld, maar deze positie is overgenomen door Shanghai. Ook Singapore en Ningbo zijn Rotterdam als haven voorbijgestreefd, maar het nadeel hiervan is hooguit van emotionele aard. Deze Aziatische havens gelden namelijk niet als directe concurrenten voor de Rotterdamse haven.

Actuele scheepvaart wereld | Economisch belang haven Rotterdam
Qua overslag (het uitladen van zeeschepen waarna er kleinere schepen komen die de rivier op gaan met die lading van de zeeschepen, maar wel in kleinere hoeveelheden) is de haven van Rotterdam veruit de grootste haven van Europa. Met een goederenoverslag van 430 miljoen ton in 2010 nam ze meer dan een derde van de overslag Hamburg-Le Havre range voor haar rekening. Tevens is ze de vierde haven van de wereld, na Shanghai, Ningbo en Singapore. De haven van Rotterdam is belangrijk op het gebied van overslag van containers en massagoederen, ook wel ‘bulkoverslag’ genoemd, zoals ruwe olie, chemicaliën, kolen en ertsen. De natte bulk nam daarbij ruim de helft voor zijn rekening, de droge bulk eenzesde. Containeroverslag met bedrijven als Europe Container Terminals maakt bijna een derde deel van het totaal. De haven biedt directe werkgelegenheid aan ongeveer 86.000 mensen in Rotterdam en daarbuiten nog eens aan ongeveer 200.000 mensen.

Wat betekent de haven van Rotterdam voor de Nederlandse economie? 
Actuele scheepvaart wereld. De Rotterdamse haven is heel goed voor onze economie. Op een kwart procent van het Nederlandse grondgebied vindt 1,5% van de beroepsbevolking werk, wordt bijna 2,5% van het bruto nationaal product verdiend en wordt ruim 3% bijgedragen aan de schatkist van het rijk.