Disclaimer

Alle opgevraagde routes, kilometerafstanden en reistijden die door onze diverse tools worden gegenereerd worden op eigen risico door de eindgebruiker aangewend. Mobiliteitenverkeer.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van de gegenereerde datagegevens.

Mobiliteitenverkeer.nl
Oktober 2019