Rekeningrijden in Nederland

De invoering van rekeningrijden, ook wel de kilometerheffing genoemd, werd in het jaar 2012 beëindigt. Desondanks bleef de discussie rondom dit onderwerp gaande. De invoering van het rekeningrijden is bedoeld om het gebruik van (snel)wegen op drukke momenten te ontmoedigen. Dit zou filevorming moeten voorkomen en de doorstroming van het wegverkeer moeten bevorderen.
RekeningrijdenHet argument dat de files korter zouden worden is echter omstreden. De auto wordt namelijk ondanks de toenemende kosten niet snel aan de kant gezet. Daarnaast is de invoering van rekeningrijden duur en gecompliceerd. Lees op deze pagina de huidige stand van zaken rondom de invoering van de kilometerheffing in Nederland en Europa en laat u informeren.
Kilometerheffing Duitsland 

Ook de Duitsers willen autogebruik gaan belasten. Dat doen ze alleen heel anders dan bij ons. Een andere vorm van belasten is in Duitsland nog geen uitgemaakte zaak, maar in Berlijn wordt al volop nagedacht over hoe dat zou moeten gebeuren. De Duitse overheid wil met een nieuwe heffing 4 miljard per jaar binnenhalen, waarvan 800 miljoen bij buitenlanders.
Zijn Duitse evenknie kiest voor simpelere oplossingen, zo lijkt het. In Duitsland is vooralsnog sprake van drie systemen: camera’s die kentekens registreren, poortjes boven de snelweg (met kastjes achter de voorruit) en – lekker ouderwets – een vignet zoals dat nu betaald moet worden in Zwitserland.

Goedkoop
Volgens de initiatiefnemer van het vignet is zijn systeem veel goedkoper dan een kastje. Het beheer zou slechts 5 procent van de inkomsten vergen. Een jaarvignet (gekocht via internet of bij een tankstation) gaat zo’n 100 euro kosten, een tiendagenkaart 12 euro. Er is zelfs een differentiatie naar tijd en CO2-uitstoot mogelijk. Binnen een jaar (!) kan het systeem operationeel zijn.
En het toezicht? Dat moet plaats vinden met camera’s. Aan de hand van kentekens wordt dan vastgesteld of de eigenaar een vignet heeft gekocht.

Actuele tolheffingen Duitsland 2019
Sinds 1 maart 2007 moet je voor enkele steden een ‘Umweltvignette’ hebben om in bepaalde delen van die steden te mogen rijden.

Kilometerheffing België 

In principe wil de Vlaamse Regering het rekeningrijden of een ‘slimme’ kilometerheffing invoeren voor vrachtwagens en later, na een onderzoek van de voorwaarden, eventueel ook voor personenwagens. De vorige Vlaamse Regering koos voor de kilometerheffing in oktober 2007 en bevestigde deze piste in februari 2008. Dit rekeningrijden kwam in de plaats van het vroegere idee van een ‘wegenvignet’. In het regeerakkoord van de huidige Vlaamse Regering (2009-2014) is het beleidsprincipe van rekeningrijden opgenomen in de zin dat de Vlaamse Regering een kilometerheffing wil invoeren voor vrachtwagens tegen 2013.

Rekeningrijden voor personenwagens?
Over een eventuele kilometerheffing voor personenwagens is nog niets beslist. Eerst gaat de Vlaamse Regering een proefproject starten om de impact en effecten te onderzoeken die het rekeningrijden van de personenauto’s zou hebben op onder meer:

  • het sociaal en maatschappelijk leven, de leefbaarheid
  • het mobiliteits- of verplaatsingsgedrag (o.a. effect op openbaar vervoer)
  • het gebruik van het wegennet in Vlaanderen

Kilometerheffing Frankrijk 

Frankrijk gaat in 2011 een kilometerheffing voor trucks invoeren. Het Franse parlement heeft daarover deze week een akkoord bereikt. De kilometerheffing zal gelden voor alle vrachtwagens op snelwegen en sommige ‘routes nationales’. Vandaag heffen onze zuiderburen al tol op bijna een derde van alle vrachtwagenkilometers in Frankrijk. Het nieuwe systeem breidt de tolheffing met een derde uit.
De nieuwe kilometerheffing bestraft vrachtwagens die meer vervuilen. De Fransen hopen dat met de heffing het totale aantal ‘vrachtwagenkilometers’ met jaarlijks 800 miljoen (of 7%) daalt. De inkomsten van de kilometerheffing zullen worden gebruikt voor infrastructuurwerken.


De techniek achter de rekeningrijden
NXP en IBM zijn in juni 2009 in Eindhoven gestart met een proef voor rekeningrijden. Vijftig medewerkers van deze bedrijven op de High Tech Campus krijgen gedurende zes maanden een prototype van een routeregistratieapparaat aan boord. Het kastje stuurt de gps-positie constant door naar een backoffice van IBM. Die kent een fictionele heffing toe op basis van wegtype, snelste route, tijdsduur en milieukarakteristieken.
Gps- en GPRS-functionaliteit zitten ingebakken in de chip. Het apparaat is via NFC gekoppeld aan een autospecifieke sticker op de voorruit. De autorijders krijgen via een lcd-schermpje direct feedback over hun rijgedrag. Ook kunnen ze hun routes met beprijzing terugzoeken via een webportal.
De proef is opgezet met het ministerie van Verkeer en Waterstaat en Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant, een samenwerking van Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.